Bazy danych: Oracle, SQL Server
Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz. - Julian Tuwim
SQL, Oracle, SQL Server 2005, Oracle 10g, SQL Server 2008, SSIS, Integration Services, autonumeracja wierszy, wyzwalacze DDL, triggery, Data Definition Language, sqlldr, SQL Loader, transakcje autonomiczne, spójność danych, alter, Oracle-a SQL Developer, sqlcmd, SSMS

Bazy danych

Klucz główny (primary key) - Oracle

Klucz główny tabeli (primary key) to połączenie kolumny z indeksem oraz więzów: not null i unique. Może istnieć wyłącznie jeden klucz primary key na tabeli...

Klucz obcy (foreign key) - Oracle

Klucz obcy musi pokazywać na unikalną kolumnę. Oczywiście jeśli pokazuje na kolumnę z kluczem primary key warunek ten jest tym bardziej zachowany...

Import danych - Oracle

Wgrywanie danych powiązanych kluczami obcymi do bazy Oracle 10g...

Alter table - fizyczna reorganizacja danych - Oracle

Wydajność i oszczędność miejsca czyli defragmentacja tabel w Oracle.

Autonumeracja wierszy - Oracle

Tworzenie triggera automatycznie wstawiającego wartość pobieraną z sekwencji.

Bindowanie zmiennych - Oracle

Bezpieczeństwo aplikacji bazodanowych, sql injections.

Więzy - Oracle

Po co tworzyć powiązania pomiędzy tabelami skoro przeszkadzają w szybkim przetwarzaniu danych. Tu omówione są sposoby pogodzenia tych faktów.

NULL - Oracle

Jak zachowuje się operatory natrafiając na wartość NULL.

Transakcje autonomiczne - Oracle

Jedyne sensowne rozwiazanie dla logowania błędów wykonania kodu PL/SQL.

Triggery DDL - Oracle

Możliwości logowania operacji DDL (Data Definition Language) wykonywanych na bazie.

Triggery - Oracle

Wyzwalacze - automatycznie uruchamiane procedury - kiedy i jak stosować.

Oracle - Podstawy administracji

Kilka podstawowych poleceń przydatnych przy pierwszym zetknięciu się z administracją Oracle.

Literatura

http://www.oracle.com/pls/db112/homepage