Bazy danych: Oracle, SQL Server
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów. - Stanisław Lem
SQL, Oracle, SQL Server 2005, Oracle 10g, SQL Server 2008, SSIS, Integration Services, autonumeracja wierszy, wyzwalacze DDL, triggery, Data Definition Language, sqlldr, SQL Loader, transakcje autonomiczne, spójność danych, alter, Oracle-a SQL Developer, sqlcmd, SSMS

Oracle - AUTONOMOUS_TRANSACTION Transakcje autonomiczne

Materiał nie jest dostępny za darmo. Kontakt z autorem: bazydanych@2taj.net