Bazy danych: Oracle, SQL Server
Strach i głupota zawsze leży u podstaw większości ludzkich działań. - Albert Einstein
SQL, Oracle, SQL Server 2005, Oracle 10g, SQL Server 2008, SSIS, Integration Services, autonumeracja wierszy, wyzwalacze DDL, triggery, Data Definition Language, sqlldr, SQL Loader, transakcje autonomiczne, spójność danych, alter, Oracle-a SQL Developer, sqlcmd, SSMS

Klucz obcy - Foreign Key - Oracle

Materiał nie jest dostępny za darmo. Kontakt z autorem: bazydanych@2taj.net