Bazy danych: Oracle, SQL Server
Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. - Albert Einstein
SQL, Oracle, SQL Server 2005, Oracle 10g, SQL Server 2008, SSIS, Integration Services, autonumeracja wierszy, wyzwalacze DDL, triggery, Data Definition Language, sqlldr, SQL Loader, transakcje autonomiczne, spójność danych, alter, Oracle-a SQL Developer, sqlcmd, SSMS

Alter table - fizyczna reorganizacja danych z tabeli Oracle

Materiał nie jest dostępny za darmo. Kontakt z autorem: bazydanych@2taj.net