Bazy danych: Oracle, SQL Server
Każda teoria może być zakwestionowana i podana w wątpliwość. - Albert Einstein
SQL, Oracle, SQL Server 2005, Oracle 10g, SQL Server 2008, SSIS, Integration Services, autonumeracja wierszy, wyzwalacze DDL, triggery, Data Definition Language, sqlldr, SQL Loader, transakcje autonomiczne, spójność danych, alter, Oracle-a SQL Developer, sqlcmd, SSMS

primary key klucz gB�wny

primary key klucz gB�wny