Bazy danych: Oracle, SQL Server
Każdy, komu drogie są wartości kultury, nie może nie być pacyfistą. - Albert Einstein
SQL, Oracle, SQL Server 2005, Oracle 10g, SQL Server 2008, SSIS, Integration Services, autonumeracja wierszy, wyzwalacze DDL, triggery, Data Definition Language, sqlldr, SQL Loader, transakcje autonomiczne, spójność danych, alter, Oracle-a SQL Developer, sqlcmd, SSMS

Klucz główny - Primary Key - Oracle

Materiał nie jest dostępny za darmo. Kontakt z autorem: bazydanych@2taj.net